SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z DODATKOWĄ NAUKĄ JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO IM. JAROSŁAWA KOSTYCEWICZA W BIELSKU PODLASKIM
D L A   R O D Z I C Ó W
powrót do strony głównej powrót do strony głównej

Wpłaty na Radę Rodziców w wysokości 40 zł od każdego dziecka można dokonać na konto:

RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3
Z DODATKOWĄ NAUKĄ JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO IM. JAROSŁAWA KOSTYCEWICZA
UL. PONIATOWSKIEGO 9
17-100 BIELSK PODLASKI

Nr rachunku: 12 80630001 0070 0706 8355 0001
KOMUNIKAT RADY RODZICÓW >>>