SZKOŁA PODSTASWOWA NR 3 Z DODATKOWĄ NAUKĄ JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO IM. JAROSŁAWA KOSTYCEWICZA W BIELSKU PODLASKIM
P S Y C H O L O G   P O L E C A
powrót do strony głównej powrót do strony głównej

INFORMACJA
Z dniem 5 lutego 2016 r. w ramach realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w lokalu przy ul. Sienkiewicza 11a w Bielsku Podlaskim (lokal w bloku w piwnicy) uruchomiony został Punkt konsultacyjny ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie.
Informacje szczegółowe o formach udzielanej pomocy oraz o dyżurach specjalistów na stronie internetowej Urzędu Miasta >>>