SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z DODATKOWĄ NAUKĄ JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO IM. JAROSŁAWA KOSTYCEWICZA W BIELSKU PODLASKIM
PROJEKT "NOWOCZESNA SZKOŁA - DROGĄ DO ROZWOJU"
powrót do strony głównej powrót do strony głównej

Informacje o projekcie:
 1. Podlaski Oddział Narodowego Forum Doradztwa Kariery realizuje projekt pt. "Nowoczesna szkoła - drogą do rozwoju" dofinansowany przez Unię Europejską w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020,Oś Priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.
 2. Celem projektu jest podniesienie do 07.2020 r. jakości oferty edukacyjnej czterech Szkół Podstawowych z Bielska Podlaskiego, wyrównanie dysproporcji w nauce, wzmocnienie kompetencji kluczowych i społecznych 408 uczniów (191K) oraz 64 nauczycieli (52K) w zakresie pedagogiki specjalnej i TIK poprzez realizację dodatkowych zajęć, szkoleń oraz doposażenie 15 pracowni w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.
 3. Termin realizacji: 01.08.2018 r. - 31.07.2020 r.
 4. Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic oraz nauczycieli i nauczycielek ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Bielsku Podlaskim, Szkoły Podstawowej nr 3 z DNJB im. Jarosława Kostycewicza w Bielsku Podlaskim, Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim oraz Szkoły Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim.
 5. Działania skierowane do uczestników projektu - uczniowie:
  • Zajęcia doskonalące kompetencje kluczowe uczniów (dodatkowe zajęcia rozwijające podstawowe kompetencje naukowo - techniczne, zajęcia wyrównawcze oraz rozwijające z języka angielskiego, zajęcia wyrównawcze oraz rozwijające z matematyki i przedmiotów przyrodniczych)
  • Zajęcia matematyczne i przyrodnicze wspierane metodą eksperymentu
  • Zajęcia doskonalące kompetencje cyfrowe
  • Zajęcia kształtujące kompetencje przedsiębiorcze, społeczne oraz z doradztwa edukacyjno - zawodowego
  • Zajęcia wspierające uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Wyjazdy edukacyjne
 6. Działania skierowane do uczestników projektu - nauczyciele:
  • Szkolenia doskonalące kompetencje cyfrowe oraz z zakresu stosowania metody eksperymentu w przedmiotach matematyczno - przyrodniczych i technicznych
  • Studia podyplomowe, kursy i szkolenia podwyższające kompetencje i kwalifikacje zawodowe z zakresu pedagogiki specjalnej
 7. Ponadto w ramach projektu przewidziane jest doposażenie pracowni szkół w nowoczesny sprzęt oraz pomoce dydaktyczne.
 8. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Pliki do pobrania: