www.bielsktrojka.cba.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z DODATKOWĄ NAUKĄ JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO IM. JAROSŁAWA KOSTYCEWICZA

powrót do strony głównej powrót do strony głównej

      Szkoła Podstawowa nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza mieści się w Bielsku Podlaskim przy ulicy Poniatowskiego 9 w kompleksie budynków z największą w mieście salą gimnastyczną oraz wielofunkcyjnym boiskiem, które powstało z inicjatywy mieszkańców w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej. Przedmioty są nauczane w języku polskim, a dodatkowym przedmiotem jest język białoruski. Nauczane są także języki obce: angielski i rosyjski.

      Budynek szkoły położony jest w pięknym parku w samym centrum miasta, które jest jednym z najstarszych miast w Polsce (powstało w XI wieku, nadanie praw miejskich w 1440 r.). Szkoła znajduje się w znamienitym otoczeniu: od wschodu - interesujący budynek straży pożarnej, a za nim rzeka Białka, od północnego-wschodu - Cerkiew pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, od północy - II LO im. Taraszkiewicza, a za nim Powiatowa Komenda Policji, od północnego-zachodu - Urząd Miasta, od zachodu - park miejski, Cerkiew pod wezwaniem św. proroka Michała i po drugiej stronie ulicy Urząd Skarbowy, zaś od południowego-wschodu - góra zamkowa zwana "Łysą Górką", na której w XV w. stał drewniany zamek.

      Dnia 21 października 2005 r. uroczyście obchodziliśmy 40 rocznicę istnienia Szkoły Podstawowej nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego. Tego dnia szkoła otrzymała imię Jarosława Kostycewicza.
12 maja 2015 r. nasza szkoła uroczyście obchodziła 50-lecie swojego istnienia.

      Do szkoły uczęszczają dzieci z miasta Bielsk Podlaski zapisane na podstawie dobrowolnych deklaracji ustawowego przedstawiciela dziecka, wyrażającego chęć na dodatkową naukę języka białoruskiego.

      W roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza uczy się 660 uczniów (601 uczniów SP i 59 Gim.) w 31 oddziałach - 29 oddziałów szkoły podstawowej (12 w edukacji wczesnoszkolnej i 20 kl. IV-VIII) oraz 2 oddziałów gimnazjum, w tym 3 oddziały integracyjne (1A SP, 2A SP, 3B SP). Wspólna jest dyrekcja, administracja, księgowość, stołówka i biblioteka szkolna. W Szkole Podstawowej nr 3 z DNJB pracuje 90 nauczycieli (70 dyplomowanych, 7 mianowanych, 10 kontraktowych, 3 stażystów) oraz 21 osób obsługi i administracji. Lekcje odbywają się w 24 klasopracowniach. Szkoła posiada 2 pracownie komputerowe z dostępem do internetu.

      Od 25 listopada 2015 r. przy naszej szkole funkcjonuje nowoczesne boisko wielofunkcyjne, które powstało ze środków I Budżetu Obywatelskiego. Znajduje się na nim bieżnia lekkoatletyczna, boisko do piłki ręcznej i nożnej, boisko do piłki koszykowej i siatkowej, skocznia w dal, rzutnia do pchnięcia kulą oraz rozbieg do rzutu piłeczką palantową.

      Uzdolnieni uczniowie mogą poszerzać swoje zainteresowania w  kołach przedmiotowych społecznie prowadzonych przez nauczycieli i w zespołach artystycznych. Prężnie działają zajęcia skierowane do młodzieży uprawiającej sport.

Zespoły artystyczne
  • Zespół Żeużyki działa od 10 lat, zajmuje się tradycyjnym folklorem Białorusinów Podlasia. W repertuarze posiada przedstawienia obrzędowe, tradycyjne zabawy i pieśni ludowe.
  • Zespół wokalny Kaprys istnieje od 14 lat. Wykonuje piosenki polskie i białoruskie. Reprezentuje szkołę oraz kulturę białoruską nie tylko w kraju, ale i za granicą. Może poszczycić się licznymi trofeami zdobywanymi na różnorodnych konkursach i festiwalach.
  • Zespół taneczny Switanak powstał 11 lat temu. W swoim repertuarze posiada tańce polskie i białoruskie. W obecnym składzie dzieci tańczą trzeci rok.
  • Zespół Ruczniczok działa w szkole od 2015 r. Motywem wiodącym w jego wizerunku artystycznym jest ręcznik podlaski. Repertuar stanowią białoruskie piosenki współczesne i ludowe połączone z ruchem zaczerpniętym z kultury białoruskiej.
      W szkole prężnie działa drużyna zuchowa. Bierze udział w licznych zlotach, złazach, spotkaniach organizowanych przez hufiec i obchodach wszelkich urczystości patriotycznych.
      W świetlicy szkolnej prowadzone są różnorakie zajęcia, m. in. dotyczące programowania, bezpiecznego korzystania z mediów, teatralne, plastyczne, muzyczne oraz ruchowe.

      Uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi organizowana jest pomoc w formie zajęć z logopedą, zajęć z psychologiem szkolnym (opieka stała, doraźne konsultacje), zajęć indywidualnych i zajęć rewalidacyjnych. W szkole funkcjonuje świetlica środowiskowa dla uczniów klas IV-VIII oraz III gimnazjum. Organizowane są zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających kłopoty w nauce.

      Budynek szkoły jest przystosowany do przyjęcia uczniów niepełnosprawnych - przed dwoma wejściami znajdują się podjazdy, zlikwidowano progi, zamontowano windę dla osób na wózkach, dostosowano WC i toalety.

Egzaminy gimnazjalne 2017/2018
      Wyniki egzaminów gimnazjalnych w roku szkolnym 2017/2018 były doskonałe. W każdej części nasza szkoła wypadła lepiej niż placówki z województwa, a nawet całego kraju. Różnice sięgały nawet 17 punktów procentowych!

Adres:
Szkoła Podstawowa nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza

ul. Poniatowskiego 9
17-100 Bielsk Podlaski
woj. podlaskie
tel. (085) 730 25 08 lub (085) 833 22 32

e-mail: bielsktrojka@poczta.onet.pl

Profil facebookowy szkoły >>>


Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Frąckiewicz
tel. 795 556 668
mail: t.frackiewicz@chronimydane.pl