SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z DODATKOWĄ NAUKĄ JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO IM. JAROSŁAWA KOSTYCEWICZA W BIELSKU PODLASKIM
powrót do strony głównej powrót do strony głównej

Szkoła Podstawowa nr 3  - 1993 r.
       Kalendarium
1939 - powstanie Białoruskiej Niepełnej Szkoły Średniej
1941-44 - funkcjonuje białoruska szkoła elementarna (oficjalna) oraz szkoła średnia (tajna)
1944 - reaktywowanie szkolnictwa białoruskiego w wyzwolonym Bielsku
1946 - odgórna likwidacja gimnazjum białoruskiego
1949 - odrodzenie szkoły dla dzieci narodowości białoruskiej
1958 - decyzja o budowie nowego budynku szkoły
1961 - przeprowadzka do nowego budynku
1965 - podział szkoły na podstawową i liceum
1983 - rozpoczęcie budowy nowych sal
1985 - oddanie nowego budynku
1986 - decyzja o budowie hali sportowej
1995 - oddanie do użytku nowoczesnej sali gimnastycznej
1998 - wyświęcenie kaplicy św. Mikołaja
1998 - powstanie pracowni komputerowej
1999 - powstanie gimnazjum
1999 - przystosowanie szkoły dla osób niepełnosprawnych
2000 - powstanie nowej pracowni internetowej
2000 - powstanie Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego
2005 - nadanie szkole imienia Jarosława Kostycewicza
2011 - uzyskanie przez Szkołę Podstawową nr 3 i Gimnazjum nr 3 tytułów Szkoły Odkrywców Talentów
2015 - uroczyste obchody 50-lecia istnienia szkoły
2015 - otwarcie wielofunkcyjnego boiska szkolnego w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej
2017 - przekształcenie Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza w Szkołę Podstawową nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza
Białoruska Niepełna Szkoła Średnia w latach 1939-1941. W głębi widoczna cerkiew św. Mikołaja

            Białoruska Publiczna Szkoła Powszechna nr 2 i Państwowe Gimnazjum Białoruskie w Bielsku Podlaskim powstały w 1944 r. Obie placówki mieściły się w drewnianym budynku przy ulicy 3 Maja (obok kina). Pierwszym dyrektorem została Ludmiła Jermakowicz, gimnazjum zaś Anatol Tymiński. Językiem wykładowym był język białoruski.
Grupa dzieci ze szkoły białoruskiej z nauczycielami - 1945 r.
W 1946 r. gimnazjum zlikwidowano, a jego uczniów przeniesiono do szkoły polskiej. Również ze szkoły podstawowej wyrugowano język białoruski. W latach 1946 - 1949 szkolnictwo białoruskie w Bielsku Podlaskim prawie całkowicie zamarło.

      W 1949 r. na skutek dekretu Ministra Oświaty została otwarta 11-letnia szkoła dla dzieci narodowości białoruskiej. Organizatorem i dyrektorem szkoły został Jarosław Kostycewicz. Językiem wykładowym miał być język białoruski. Jednak wobec braku podręczników i wykładowców, którzy mogliby posługiwać się tym językiem, język białoruski istniał jako przedmiot obowiązkowy wykładany 4 razy w tygodniu. Inne przedmioty wykładano w języku polskim.
W owym czasie szkoła mieściła się w dwupiętrowym budynku u zbiegu ulic Mickiewicza i Widowskiej, razem z Liceum Ogólnokształcącym z Białoruskim Językiem Nauczania i Szkołą Podstawową nr 1.

      1.09.1958 r. dzięki staraniom dyrektora liceum Jarosława Kostycewicza zapadła decyzja o budowie budynku Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym z Białoruskim Językiem Nauczania na placu o powierzchni 1 ha położonym między ulicami Kopernika, Zamkową i Waryńskiego, w parku miejskim na miejscu spalonej w czasie wojny cerkwi pod wezwaniem św. Mikołaja.
Cerkiew św. Mikołaja - zdjęcie przedwojenne       
Na początku 1961 r. odbyła się przeprowadzka do nowej szkoły. Ponieważ dzieci i młodzieży wciąż przybywało, w roku szkolnym 1965/1966 klasy podstawowe oddzielono od klas licealnych. Powstały samodzielne: Szkoła Podstawowa nr 3 oraz Liceum Ogólnokształcące z BJN.

      W roku szkolnym 1983/1984 rozpoczęto budowę 9 izb lekcyjnych dla potrzeb SP nr 3 i już 1.09.1985 r. oddano do użytku nowy budynek.

      W 1986 r. zapadła decyzja o budowie hali sportowej. Budowa trwała blisko 10 lat. Największym problemem był brak funduszy. Budowę hali współfinansowały Ministerstwo Edukacji, Kuratorium, Urząd Miasta, zakłady pracy, osoby prywatne. Komitet Rodzicielski zorganizował wielką społeczną zbiórkę pieniędzy wśród rodziców. Dzięki tej pomocy powstała sala o wymiarach 42 m x 21 m oraz zaplecze (korytarz, szatnie, pokój nauczycielski i inne pomieszczenia). Uroczystość otwarcia odbyła się 23.09.1995r. Dzięki budowie sali gimnastycznej uzyskano również inne pomieszczenia dydaktyczne: 3 sale lekcyjne, 2 sale zajęć wyrównawczych z nauczania początkowego oraz gabinet logopedy.

Projekt Kapliczki św. Mikołaja       W 1993 r. Bractwo Młodzieży Prawosławnej wystąpiło z inicjatywą budowy na placu szkolnym kaplicy św. Mikołaja. Projekt, wykonany przez Zachariasza Szachowicza bezpośrednio nawiązał do formy spalonej cerkiewnej dzwonnicy.
12 X 1996 r. - osadzenie kopuły i wyświęcenie krzyżaWyświęcenie kapliczki św. Mikołaja
Uroczystość wyświęcenia kapliczki
      21.05.1998 r. Jego Ekscelencja Biskup Bielski Grzegorz dokonał wyświęcenia kaplicy. W uroczystości udział wzięli nie tylko nauczyciele i uczniowie naszej szkoły, ale również wierni z całego miasta.


W roku szkolnym 1998/1999 jedno z pomieszczeń adaptowano na pracownię komputerową. Została ona ufundowana przez Radę Rodziców.
Pracownia informatyki. Obecnie przeniesiona do sali nr 12.

      W ramach reformy oświaty w roku szkolnym 1999/2000 w szkole powstało 3-letnie Gimnazjum i 6-letnia Szkoła Podstawowa.
W tym samym czasie szkoła została przystosowana do przyjęcia uczniów niepełnosprawnych - zbudowano podjazdy, zlikwidowano progi i zamontowano windę dla osób na wózkach.
Podjazdy dla niepełnosprawnych
        W roku szkolnym 2000/2001 w ramach akcji "Internet w każdym gimnazjum" powstała nowoczesna pracownia internetowa wyposażona w 10 stanowisk komputerowych.
Lekcja informatyki w pracowni internetowej - prowadzi pan Marek Chmur