SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z DODATKOWĄ NAUKĄ JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO IM. JAROSŁAWA KOSTYCEWICZA W BIELSKU PODLASKIM

"OD GROSIKA DO ZŁOTÓWKI"

powrót do strony głównej powrót do strony głównej
      "Od grosika do złotówki" to projekt z zakresu edukacji finansowej oraz bezpieczeństwa skierowany do uczniów I etapu kształcenia w szkole podstawowej. Będzie on realizowany w klasie II d. Rozpocznie się w styczniu 2019 roku, a zakończy w grudniu tegoż roku.
Program "Od grosika do złotówki" posiada planowy, logicznie uporządkowany układ treści. W trakcie realizacji projektu uczniowie podróżując po planetach z Grosikiem, poznają podstawy edukacji finansowej, zdobywają wiedzę, kształtują umiejętności i nabywają doświadczeń potrzebnych im do samodzielnego, bezpiecznego podejmowania decyzji o formie oszczędzania i racjonalnego gospodarowania własnymi zasobami. Dzieci dokumentują realizację zadań i osiągnięć w swoich "Dzienniczkach podróży". W trakcie galaktycznej podróży uczniowie odwiedzą następujące planety: Grosik, Portfelik, Skarbonka, Zabawka, Parasol, Złotówka. Przygotują Grosikową majówkę, posłuchają Grosikowych wspomnień, przeanalizują Grosikowe oszczędzanie i zorganizują Grosikowe wędrówki.

Projekt ma wzbogacić i uzupełnić program nauczania. Ma ułatwić realizację takich zadań jak:
  • wyposażenie uczniów w niezbędną wiedzę, sprawności i umiejętności w posługiwaniu się pieniędzmi i ich liczeniu,
  • dostarczenie uczniom wiedzy z zakresu gospodarowania pieniędzmi,
  • zainteresowanie uczniów problematyką finansów rodziny,
  • zachęcanie uczniów do określania własnych upodobań, marzeń, dążeń i ich realizowania,
  • mobilizowanie uczniów do dokonywania oceny swoich zachowań,
  • kształtowanie umiejętności przewidywania skutków zdarzeń,
  • wychowanie do zgodnego współdziałania z rówieśnikami i dorosłymi,
  • dostarczenie uczniom wiedzy z zakresu dbałości o bezpieczeństwo własne i innych.
Maria Falkowska, Alina Sacharewicz

"Grosikowe wieści 1" klasy 2 d Szkoły Podstawowej nr 3 w Bielsku Podlaskim >>>

W ogólnopolskim konkursie na styczniową gazetkę "Grosikowe wieści" klasa 2 d zdobyła 1 miejsce.

"Grosikowe wieści 2" klasy 2 d Szkoły Podstawowej nr 3 w Bielsku Podlaskim >>>

"Grosikowe wieści 3" klasy 2 d Szkoły Podstawowej nr 3 w Bielsku Podlaskim >>>

W ogólnopolskim konkursie na marcową gazetkę "Grosikowe wieści" klasa 2 d zdobyła 1 miejsce.

"Grosikowe wieści 4" klasy 2 d Szkoły Podstawowej nr 3 w Bielsku Podlaskim >>>