SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z DODATKOWĄ NAUKĄ JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO IM. JAROSŁAWA KOSTYCEWICZA W BIELSKU PODLASKIM
DYREKCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 Z DNJB IM. J. KOSTYCEWICZA
powrót do strony głównej powrót do strony głównej
     Doceniamy rolę wykształcenia w szybko zmieniającym się świecie. Naszych uczniów pragniemy nauczyć odpowiedzialności za własną naukę i wyposażyć w umiejętności szybkiego docierania do potrzebnych informacji. Stawiamy im wysokie wymagania, ale nie pozostawiamy samym sobie. Oferujemy ciekawe zajęcia pozalekcyjne: koła zainteresowań, chór, zespoły wokalne i taneczne, SKS; imprezy szkolne, wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi. Udostępniamy dwie sale komputerowe z internetem, salę sportową i boisko.
     Nasza Rada Pedagogiczna to wykwalifikowani nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym. Wszyscy podnosimy swoje umiejętności merytoryczne i wychowawcze na konferencjach, kursach, warsztatach metodycznych i studiach podyplomowych. Pracujemy nowocześnie, stosując również aktywizujące metody nauczania.
     Liczymy się z opinią środowiska. Jesteśmy otwarci na sugestie rodziców dotyczące usprawnienia pracy szkoły. Liczymy na Państwa zainteresowanie, pomoc i życzliwość.
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 - mgr Piotr Nikołajuk-Stasiuk


Wicedyrektor - mgr Irena Jabłuszewska


Wicedyrektor - mgr Barbara Skiepko